Virtuell virkelighet inntar høgskolen

VR-teknologi åpner for spennende muligheter innen undervisning og forskning. Nå etablerer EON Reality seg i Norge i samarbeid med blant annet Høgskolen i Hedmark. 

Spillmiljøet i Hamar og Høgskolen i Hedmark sine spillrelaterte utdanninger og kompetanse, var en nøkkel til at det amerikanske storselskapet EON Reality valgte å etablere seg i Innlandet. Etableringen kan gi hele høgskolen et løft. 

EON er den ledende aktøren på verdensmarkedet for Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR). EON utvikler VR- og AR-løsninger for industri og utdanningsformål, og har utdanningsentere spredt over hele verden, med tilgang til utstyr og kunnskap. 

Nå har aktører i det lokale næringslivet gått sammen med Hedmark fylkeskommune, Hamar kommune, Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark for å få etablert et slikt utdanningssenter på Hamar. Senteret skal drive med utdanning og trening i VR og interaktive 3D-teknologier innen utdanning, industri og «edutainment». Det skal være et innovasjonssenter med egen utviklingslab og visningsrom for teknologiene. På Elverum blir det en underavdeling med eget treningssenter lokalisert til Terningen Arena.

signering avtale

Partnerskapet: f.v. Ronny Pedersen (Innit), Michael Jacobsson (EON Reality Inc.), Morten Wenstad (Crisis Training), Morten Ørbeck (Høgskolen i Hedmark), Erik Hanstad (ordfører Elverum), Einar Busterud (ordfører Hamar), Thomas Breen (Hedmark Fylkeskommune), Are Søby Vindfallet (Making View).

Kunnskapsoverføring

-Gjennom dette samarbeidet får Høgskolen i Hedmark, som blir Høgskolen i Innlandet fra nyttår, tilgang til infrastruktur og produksjonsapparat som setter oss helt i front når det gjelder utvikling og bruk av simuleringsteknologi i utdanningene, sier høgskoledirektør Pål E. Dietrichs. Det handler om å utvikle og ta i bruk teknologi og innhold for kunnskapsoverføring og læring. Alle fagområder i en moderne høgskole vil derfor kunne dra nytte av denne teknologien i både undervisning og forskning.

-Denne satsingen harmoniserer også godt med vår satsing på høgskolepedagogikk og e-læring, poengterer Dietrichs. 

Nytt studium

Et første konkret resultat av etableringen er opprettelsen av et nytt årsstudium i Virtual and Augmented Reality på Campus Hamar i samarbeid med EON School. Studiet blir en videreutdanning som krever en bachelorgrad i bunn, og skal inneholde både teori og praktisk trening i utviklingslaben. 

-Vi tror dette vil være svært attraktivt både for våre egne bachelorstudenter og for andre studenter både nasjonalt og internasjonalt, sier dekan Morten Ørbeck ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Campus Hamar. 

Utdanningen vil bli tilbudt allerede fra høsten 2017, og får antakelig 20 studieplasser. 

Arbeidsplasser

Utdanningssenteret vil i seg selv ha behov for mange ansatte, og det kan være interessante jobber for nyutdannede studenter fra spillutdanningene på Hamar. I tillegg ser partnerskapet bak satsingen for seg at den skal gi grobunn for nye lokale selskaper innen AR/VR, med kanskje så mange som 200 arbeidsplasser i de kommende årene. 

Direktør for EON Reality i Europa og Afrika, Mikael Jacobsson, var også til stede under lanseringen tirsdag. Han forteller at det var Hamars spillmiljø som tiltrakk selskapet til Hamar og Innlandet.

-Vi er avhengige av god tilgang på kompetanse som kan sikre en vellykket etablering, og det finner vi i fagmiljøet i høgskolen, studentene og i spillmiljøet ellers i byen, sier Jacobsson. 

I tillegg til kompetansemiljøet i høgskolen var det unike partnerskapet mellom næringslivsaktører og offentlige aktører tungen på vektskålen som gjorde at EONs valg falt på Innlandet når de skulle etablere seg i Skandinavia. Det var reelle utfordrere både i Norge og i andre skandinaviske land. 

Ikke bare spill

-VR er mye mer enn spill! Etablering av EON ved Terningen Arena innebærer fantastiske nye muligheter for Terningen Nettverk og for innovasjonsparken vi bygger opp der innen helseteknologi, sier direktør for Terningen Nettverk, Marit Aralt Skaug. 

-Vi ser at VR/AR kan bli svært nyttig innenfor helseteknologi, som blant annet er et satsingsområde for Terningen Nettverk. VR kan brukes både til undersøkelser, behandling og rehabilitering, f.eks. opptrening etter slag. Det kan gi eldre mennesker, og mennesker med funksjonsnedsettelser, mulighet til en ny verden av stimulerende opplevelser og aktiviteter, forklarer Skaug. 

-Jeg gleder meg som en unge til å utforske og ta i bruk mulighetene dette gir!

Aralt Skaug og de andre entusiastene slipper å vente lenge på å få utforske teknologien og tilgjengelig innhold. Allerede i april regner EON og partnerne med at både etableringen av utdanningssenteret og utviklingslaben på Hamar, og treningssenteret i Elverum vil være klar. 

Les også:

EON Reality Partners With The Cities Of Hamar And Elverum To Establish Norwegian Interactive Digital Center 

Hamar Arbeiderblad: Håper på hundre nye arbeidsplasser

Hamar kommune: Hamar blir ledende på Virtuel reality-teknologi

Eierforhold og tilskudd
Publisert: . Sist endret: .