Utdanning på oppdrag

Utdanning på oppdrag

Høgskolen i Innlandet - Hedmark har en rekke etter- og videreutdanningstilbud innen Høgskolens ulike fagområder, og det finnes flere muligheter en studiene du finner i det ordinære studietilbudet.

Høgskolen tilbyr også studier, emner og kurs på forespørsel fra privat- og offentlig sektor.

Vi skreddersyr utdanningstilbud basert på oppdragsgivers behov og oppdragsgiver avgjør hvem som skal delta, samt tid og sted for gjennomføringen. 

Se våre øvrige tilbud