Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Innlandet - Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Innlandet - Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Dobbelt professorkompetanse

  På høgskolestyremøtet 19. desember ble Thor-André Skrefsrud tilsatt som professor i pedagogikk og religionsdidaktikk. 
 • 10,5 millioner til forskning på epigenetikk

  Fagmiljøet innen bioteknologi på Høgskolen i Hedmark v/Elisabeth Kommisrud har fått innvilget et nytt eksternt finansiert prosjekt fra forskningsrådets midler for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen). 
 • Disputas: Tuva Sandsdalen

  Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling Quality in palliative care from the patiens perspective ved Karlstads Universitet.
 • Disputerte på ulvepar

  Cyril Milleret forsvarte sin sitt doktorgradsarbeid på strålende vis fredag 2. desember. Milleret er den sjette i rekken som fullfører Ph.d in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark.
 • Disputas: Cyril Milleret

  Fredag den 2. desember forsvarer Cyril Milleret sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Spatial ecology of wolves in Scandinavia; From spatio-temporal dynamics of wolf pairs to wolf population dynamics.
 • HH-professor opponerer i Paris

  26. november 2016 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen fo...

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser