plakat2016

Tema for årets forskningsdager er grenser. Mennesker, ideer, penger, data, dyr, planter og energi krysser stadig synlige og usynlige grenser. 

Det skal handle om alt fra flyktningestrømmer, klimaendringer, sikkerhet og globalisering til Big data og grenseprengende forskning når Forskningsdagene braker løs i september.

Høgskolen i Hedmark står bak eller deltar på flere arrangementer under Forskningsdagene 2016:

Campus Hamar 21. september

Global dugnad for bærekraftig utvikling

I forbindelse med lanseringen av det nye Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling, inviterer Høgskolen i Hedmark til et seminar og paneldebatt.

Høgskolen har vært pådriver i aktuelle internasjonale programmer og forskningsprosjekter som vil bli presentert. Diskusjonstema er Hvordan bør dette engasjementet videreføres som en del av den globale dugnad for bærekraftig utvikling?

Innlegg fra forskere fra 10-12, med en påfølgende paneldebatt om temaet fra 13-15.

 

Hamar Kulturhus 21. september

Fakta på bordet!

Scale
Genredigert mat – hva er det, og hva vil det bety for deg? 

En ny teknologi som kalles genredigering eller CRISPR gjør det mulig å «klippe ut» uønskede deler av DNA og dermed produsere dyr og planter som får forbedrede egenskaper. «Klipping» i DNA skjer i naturen hele tiden, men er det annerledes når vi gjør det på laboratoriet? Er dette noe vi ønsker å ta i bruk i vår matproduksjon? Norge og EU har ikke bestemt seg.

 

Kafe Sandbeck Rena 22. september

Grenser

Ansatte ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ønsker velkommen til populærvitenskapelige foredrag om grenser.

 

Gregers Hamar 24. september

Grenseløs twang

Idet countrymusikken finner veien til stadig nye publikumsgrupper, tolker norske artister denne amerikanske musikkarven på forskjelliglydende måter. Opplev tre countryartister fra Hedmark i møte med musikkforskere på scenen på Gregers.

twang

Amerikansk populærmusikk har fungert som akkompagnement til den norske samfunnsutviklingen i hele etterkrigstida. Denne rike musikkarven har blitt en del av vår hjemlige identitet og kultur, med ulike uttrykk og betoninger fra det ene stedet til det andre.

Countrymusikken, som utgjør vårt fokus, finnes i alle landsdeler, langs kysten, i lavlandet, og i dalstrøka innafor, kanskje mest på bygda, men òg i byen.

Countryen er elsket og hatet. Den er populær og upopulær. Lyden av country og lyden av ”twang”, finner nye stadig nye retninger og mennesker.

 

Campus Hamar 26. september

Seminar om internasjonale uker i skolen

Er internasjonale uker en eksotisk happening eller en inkluderende praksis?

internasjonale uker

Mange norske grunnskoler arrangerer internasjonale uker i forbindelse med FN-dagen, med det formål å bygge broer mellom elever og foreldre fra ulike kulturer og bekrefte skolens flerkulturelle fellesskap.

 

Campus Blæstad 27. september

Droner - en grenseløs plattform

droner
Droner har blitt en del av hverdagen. De forsyner oss med nye perspektiver til nyhetsbilder i media, og stadig utvikles nye verktøy til denne flyvende plattformen. Ofte møtes imidlertid dronebruken med et sukk om at dette må da være et dyrt leketøy.

Arrangementet på Blæstad vil imidlertid vise at droner faktisk bidrar med nye perspektiver og nyttefunksjoner som kan komme til nytte for noen og enhver. Det vil være et spesielt fokus på landbruk, skogbruk og utmarksforvaltning denne dagen. 

 

Matfatet Brumunddal 28. september

Et innland uten grenser?

fusjon
Dagen for et eventuelt fusjonsvedtak mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer inviterer vi til pressekonferanse og miniforedrag av forskere fra begge høgskolene, samt Østlandsforskning. Tema er Innlandet og grenser.

 

Campus Elverum 27. - 29. september

Forskningsdagene

Årets program byr på fagkonferanser, paneldebatter, aktivitetsløype for inviterte barnehager og matutstilling.

Åpne arrangement uten påmelding:

Tirsdag 27. september 10.00 – 15.00: Fagkonferanse folkehelse med korte presentasjoner av prosjekter ved Avdeling for folkehelsefag.
Sted: Auditorium 1, Terningen Arena

Onsdag 28. september 11.00 – 12.00: Utstilling «Mat fra naturen»
Sted: Vestibylen, Terningen Arena.

Onsdag 28. september 18.00 – 19.15: Paneldebatt: Bevegelsesglede for alle i idrett og skole. Er det mulig?
Sted: Auditorium 1, Terningen Arena

Onsdag 28. september 19:30 – 20.45: Paneldebatt: Er økologisk mat et sunnere og reelt alternativ?
Sted: Auditorium 1, Terningen Arena

 

Campus Hamar 29. september

Immunterapi: Kreftbehandling som sprenger og skaper grenser

NITO`s faggruppe innen bioteknologi og kjemi i samarbeid med Kreftforeningen Hamar arrangerer temamøte om immunterapi.

immunterapi

Kjetil Taskén, direktør Bioteknologisenteret i Oslo, UiO vil være hovedforedragsholder (45 minutt) . De andre innlederne er Karita Bekkemellem, Administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) og Ole Aleksander Opdalshei, Assisterende Generalsekretær Kreftforeningen med 30 minutt hver. Ordstyrer vil være Rita von der Fehr, NITO. Det vil være anledning til spørsmål/diskusjon fra salen tilslutt.

  • Sted: Campus Hamar, auditorium 1 Åpningstider: 1800 - 2000
  • Mer informasjon kommer

 

Campus Hamar 1. oktober

Grenser i nynorskopplæringa i skolane og i lærarutdanninga på Austlandet

Seminar som konsentrerer seg om ulike typer grenser som elever og studentar på Austlandet kan støyte på i sitt møte med nynorsk i opplæringssystemet. 

Publisert: . Sist endret: .