Bruk av video i undervisning og formidling gir mange muligheter.
En video i seg selv er ikke nødvendigvis et godt læremiddel. Avhengig av pedagogisk kontekst og hvilken sammenheng en video brukes, vil den kunne gi pedagogisk merverdi for studentene. Ved å legge mer av den tradisjonelle forelesningen over på video, kan du både frigjøre tid i klasserommet, og gi studentene mulighet til å repetere faginnhold når og hvor de vil, og repetere, stoppe og spole tilbake i videoen.
Bruk av video kan gi variasjon i formidlingsform og er glimrende for å visualisere og konkretisere hvordan forhold og prosesser henger sammen. 

La studentene lage video! Å belyse et faglig tema med bruk av video krever både forberedelse, gjennomgang av ulike problemstillinger og faglig forståelse - og fører til mye læring hos de som skal produsere videoen. Dette kan være en engasjerende og motiverende måte for studenter å jobbe på  - gjerne i grupper - som variasjon til tradisjonelle tekstbesvarelser.

Video i undervisning

Bildet er hentet fra colorbox.com

 

Publisert: . Sist endret: .