Hvordan bruker du tiden sammen med studentene dine? Hva gjør du sammen med studentene på campus, og hvordan utnytter du det digitale klasserommet?

Hvilke krav stiller du til studentene dine, og i hvor stor grad brukes studentene som ressurs i eget lærings- og vurderingsarbeid?

Her vil vi samle materiale knyttet til ulike måter å tilrette lærings- og undervisingsprosesser på, både med og uten bruk av teknologi.

 

Publisert: . Sist endret: .