Databaser som inneholder referanser til artikler innen pedagogikk og undervisning

Atekst
Digitalt nyhetsarkiv til en rekke norske aviser.

Brage
Brage er Høgskolen i Hedmarks forskningsarkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av ansatte, samt master-, bachelor- og studentoppgaver fra studenter ved høgskolen. Du kan også søke i materiale produsert ved andre høgskoler.
Fri tilgang.

Campbell Library
Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innenfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

ERIC
Educational Resource Information Center. Internasjonal fulltekstdatabase for tidsskriftartikler innen pedagogikk. Hovedsakelig på engelsk.

Idunn
Fulltekstartikler fra et utvalg norske og nordiske fagtidsskrifter. Artikler fra ca. 2001.

Norart
Referanser til artikler i et tverrfaglig utvalg norske og nordiske tidsskrifter (ikke fulltekst).

Scopus
Scopus er en stor database med siteringer og abstrakt av fagfellevurdert litteratur innenfor fagfeltene naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora. 

Teacher Reference Center (TRC)
Referansar til artiklar frå meir enn 260 tidsskrift relatert til læring og skule.

Web of Science
Internasjonal siteringsdatabase innen mange fagområder.

Tidsskifter

Husk at du finner oversikt over både trykte- og elektroniske tidsskrift i bibliotekets søk Oria. Her kan du også søke opp enkeltartikler du vil lese for å sjekke om vi har de elektronisk tilgjengelig.

Review-tidsskrift spesialiserer seg på oppsummerende oversiktsartikler, gjerne med sammenstilling av eksisterende forskningsresultater og teori. Noen internasjonale eksempler er:

Educational Research Review
Review of Higher Education
Educational Review
Review of Research in Education
Review of education/pedagogy/cultural studies
International Review of Education
Comparative Education Review
Oxford Review of Education

Liste over nordiske pedagogiske tidsskrift:

Norsk pedagogisk tidsskrift
Nordisk pedagogikk
Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk
Digital kompetanse
Scandinavian Journal of Educational Research

Uniped

Flere nordiske tidsskrift online på https://www.idunn.no/ped

Publisert: . Sist endret: .