Her presenteres noen verktøy som anbefales i bruk både hos ansatte og studenter til presentasjoner og samarbeid

Presentasjonsverktøy er viktig for å kunne presentere innhold i møter og i undervisningssituasjon, og benyttes daglig av mange. I tillegg er det stort behov for verktøy for å samarbeide med andre. Det kan handle om å skrive tekst sammen i et dokument, idemyldre og brainstorme på en digital tavle, samtale med andre, samhandle med andre osv. Programvare for samarbeid har nå i stor grad blitt nettbasert, med internett som medium og plattform.

 

 

Publisert: . Sist endret: .