Veiledning for juridiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale læringsressurser

Høgskolens veileder om opphavsrett til digitale læringsressurser

Høgskolen har utformet en veileder for uklare områder knyttet til opphavsrett, personvern og andre juridiske forhold
knyttet til bruk av digitale læringsressurser.
Finn veilederen her (godkjent desember 2014, justert januar 2015)

Høgskolens mal for avtale om publisering av åndsverk

Dokumentet er omtalt i veilederen og kan brukes for å avklare rettigheter til åndsverk utviklet av læreren til undervisningsarbeid.
Finn Mal for avtale her (godkjent desember 2014)

DelRett

Norgesuniversitetets veiledningstjeneste om opphavsrett, personvern og andre juridiske forhold knyttet til deling av innhold på nettet knyttet til undervisning.
Finn DelRett her

 

Kopinor-logo

Kopinor representerer opphavspersoners rettigheter overfor forskjellige store brukergrupper av åndsverk.
De har blant annet en egen nettside for universiteter og høgskoler. På nettsiden får du blant annet god orientering om det viktigste innholdet i avtalen vi har med Kopinor om dette. Det viktigste her er hva du har lov til å gjøre med åndsverk i undervisningssammenheng. Denne avtalen er også oppdatert på hvordan vi kan bruke og håndtere digitale innhold i ulike situasjoner som er aktuelle.

Plagiat

Se høgskolebibliotekets nettside om plagiat

Publisert: . Sist endret: .