Fronter er høgskolens digitale læringsplattform, spesielt utviklet for nettbasert læring og samarbeid i skole- og utdanningssektoren.

Fronter er et av basisverktøyene for lærere og studenter og det forventes at alle har grunnleggende kunnskap om bruk av verktøyet. Fronter har en rekke verktøy for samarbeid og læring. Høgskolen har besluttet å utforme faste maler til ulike Fronterrom slik at det skal være gjenkjennelig for studentene som følger ulike emner/kull (se menypunkt over). 

Plattformen er bygget over en skolebygningsmetafor der lærer eller student gjennom innlogging med et personlig brukernavn og passord får tilgang til sine digitale klasserom (kullrom, emnerom og informasjonsrom). I de ulike fronterrom finnes en rekke ulike verktøy som gjør det mulig å dele dokumenter, filmer og andre læringsressurser, sende meldinger og e-post, chatte med andre medlemmer i samme klasse og levere inn oppgaver for vurdering.

Fronter

Ta kontakt med din lokale rådgiver hvis du ønsker hjelp/nærmere instruksjon. 

 

Publisert: . Sist endret: .