Støttemateriell for faglig ansatte i arbeidet med digital eksamen i Inspera.

 

 

Generell informasjon om digital eksamen i Hedmark i 2017
Med bl.a. forberedelsessider for studentene.

Oppgaveutforming:

Sensur:

OBS: Det nye systemet Urkund som skal brukes til plagiatkontroll i Inspera er foreløpig ikke helt på plass. Vi bruker derfor fortsatt Ephorus til denne funksjonen våren 2017.

Annet

 

Publisert: . Sist endret: .