Canvas - ny læringsplattform

HINN innfører gradvis ny læringsplattform fra høsten 2017. På denne siden finner du oversikt over støtteapparat, nettressurser, opplæring m.m.

Fra Fronter til Canvas - gradvis utrulling

Etter å ha brukt Fronter i ca 20 år, vil Høgskolen i Innlandet (tidligere HiL og Hihm) ta i bruk Canvas som ny læringsplattform. En omfattende anbudsprosess har blitt gjennomført av Uninett på vegne av UH-sektoren, og over 20 institusjoner nasjonalt vil nå gå over til Canvas som er Uninetts prefererte leverandør. 

Utrullingen av den nye læringsplattformen vil skje gradvis, hvor utvalgte fagmiljø vil kjøre pilot på Canvas allerede fra høsten 2017. Hele HINN vil ta i bruk Canvas fra studieåret 2018-19.

Pilotmiljø høst 2017

Campus Lillehammer

Campus Hamar
Faglærerutdanning musikk, 1.år
Bachelor i animasjon og digital kunst

Campus Elverum

Campus Rena

Campus Evenstad/ Blæstad
Hele første år

Support og opplæring

Canvas har spilt inn to videoer for grunnleggende opplæring:

Session 1: https://instructure.adobeconnect.com/p7u7srkdemw/ 

Session 2:  https://instructure.adobeconnect.com/p658x3lm6ex/

Videre framdrift - hva skjer når?

Publisert: .