For videoopptak fra studio eller auditorier - og streaming av resultatet til studentene

Cisco Content Server
Høgskolen har et godt utbygget videokonferansesystem bygget på Cisco-løsninger. Videokonferanseutstyret kan også brukes til opptak. Det vil si at alle auditorier, undervisningsrom, møterom eller studioer som har slikt utstyr kan brukes til å gjøre opptak. Opptakene bearbeides og lagres på en server i høgskolen. Du kan hente ut en lenke som publiseres i Fronter slik at studentene kan spille av opptakene.
Du kan ta opp en videokonferanse med mange parter, men det vanligste er å spille inn en   forelesning eller annen type presentasjon. Du kan spille inn kamerabilde, lyd, PC-skjermbilde og dokumentkamera kombinert på litt ulike måter. Systemet er forholdsvis enkelt å komme i gang med.

Høgskolen har kapasitet til at det gjøres to opptak samtidig. Derfor er det laget et reservasjonssystem for de to opptakskanalene.
I tillegg må du reservere rom med det aktuelle utstyret.
Informasjon om reservasjon finner du på
en egen side om Virtuelt campus under høgskolens timeplansider.

 

Har du problemer eller ønsker mer veiledning for å komme i gang, kontakter du høgskolens Brukerstøtte (Tlf. (624)30499 / brukerstotte@hihm.no).

Publisert: . Sist endret: .