Et responssystem som aktiviserer studenter i forelesning og gir/får respons umiddelbart

Kahoot er et nettbasert og lett tilgjengelig studentresponssystem.
Det betyr at lærer kan forberede spørsmål eller utfordringer som studentene på gitte punkt i en forelesning må forholde seg til ved å velge.
Studentene kommuniserer på mobil, nettbrett eller PC, og resultatene vises umiddelbart på lærers skjermbilde.Systemet er utviklet av en gruppe på NTNU, og er i ferd med å bli en internasjonal suksess.

Kahoot er fritt tilgjengelig. Du kan opprette en brukerprofil og sette i gang. Det trengs altså ikke noen egen høgskolelisens eller lignende, og vanlig bruk av systemet skal fungere greit på høgskolens nettverk.
Men hvis du setter i gang en stor gruppe til å bruke Kahoot vil det skape økt nettrafikk på det lokale trådløse nettet, og dere kan oppleve at det ikke er kapasitet til at alle kan bruke hver sin enhet samtidig. I så fall kan dere f.eks. la to og to deltakere samarbeide om å finne svar eller gi respons. Du kan eventuelt også sjekke med IT brukerstøtte på forhånd om kapasiteten der du skal være.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: . Sist endret: .