Lag nettbaserte prøver og øvingsoppgaver i Fronter.

Prøve er et verktøy som kan brukes til å lage/gjennomføre digitale prøver/tester, valg, påmeldinger og avstemninger. Det er mange spørsmålstyper å velge fra og du kan kombinere tekst med bilder, lyd og video i spørsmålene. Svar på spørsmål kan være både multiple choice eller fritekst. Statistikk fra gjennomførte tester lagres i verktøyet porteføljer. Spørsmål kan lagres i spørsmålsbanker og brukes til å generere tilfeldige tester der hver student får et eget utvalg av spørsmål. En test kan også være et element i en læringssti og prøven kan bestemme vei der stien deler seg.

Hva kan du bruke prøve til
Digitale tester kan brukes formativt (læring) og summativt (vurdering). En digital test kan brukes for å øke læringen, motivere til læring og teste kunnskap. Spørsmålene, svarene og svarresponsen kan utformes på mange forskjellige måter, noe som gjør at prøvene ved ulik utforming kan brukes til ulike formål. Dermed kan de også fylle ulike funksjoner i det totale undervisningsbildet.

  • En trigger for å gjøre studenter interesserte
  • Øke perspektivene på hva som er aktuelle løsninger
  • Testing av egne kunnskaper
  • Mer formelt evalueringsgrunnlag i eksamenssammenheng
  • Øving og drilling av kjent stoff
  • Lage spørreundersøkelser
  • Gjennomføre enkle studieevalueringer

 

Kontakt fagteamet om du ønsker mer innføring i dette temaet

Publisert: . Sist endret: .