Bruk diskusjonsforum i Fronter til dialogbasert læring.

Forum er et diskusjonsverktøy som gir mulighet for å opprette ulike samtalegrupper og bidrar til studentaktivitet. I Fronter finnes fem ulike diskusjonsverktøy med fellesbetegnelsen Forum. Den faglige og sosiale diskusjonen er viktig i ethvert studium. Alle deltakerne i rommet er ressurspersoner som kan bidra med innlegg om tema de ønsker å diskutere. Diskusjonene er søkbare og kan organiseres i mapper.  Forumet er en slags offentlig oppslagstavle. Dersom noen skriver et innlegg og andre svarer på dette innlegget, er dette begynnelsen på en diskusjon. Diskusjonen blir da summen av alle enkeltytringer. Innleggene kan filtreres etter ulike kriterier, som f.eks. dato eller bidragsyter. Inne i en diskusjon er det mulig å oppsummere alle innleggene som er skrevet så langt. Den som har opprettet forumet, kan gjøre det mulig for bidragsyterne å vurdere forumet etter relevans.

Samtale: Dette er den enkleste formen for diskusjon. Alle innleggene blir listet under hverandre, som i en "vanlig" samtale. Verktøyet er velegnet til enkle diskusjoner med få deltakere.
Standpunkt: Dette er også en enkel form for diskusjon, men her må deltakerne velge et standpunkt fra en forhåndsdefinert liste (definert av eieren av diskusjonen) før de får skrive innlegg. Verktøyet gir deg oversikt over ulike standpunkt omkring et tema.
Diskusjon: Dette er en tradisjonell diskusjon der svarene er gruppert under det emnet der de er publisert. Alle kan svare på andres innlegg. Verktøyet passer for åpne diskusjoner med mange deltakere.
Spørsmål og svar: Alle deltakerne kan komme med innlegg eller spørsmål, men bare en valgt person eller gruppe har lov til å svare på spørsmål. Dette egner seg for paneldebatter med mange spørsmål og svar.  
Idémyldring: Alle innleggene blir plassert som notater på én side, ved siden av hverandre. Verktøyet egner seg godt for prosesser med kreativ idémyldring.

Hva kan du bruke Forum til

Forum legger opp til prosesser som lesing, skriving, samhandling og forklaring – prosesser som er viktige forutsetninger for læring. Bruk forum som en arena for faglig diskusjon, dette bidrar til å skape mer aktive studenter!

  • Svare på faglige spørsmål fra studentene
  • Lage oppgaver som stimulerer til refleksjon og dialog
  • Studentene kan stille spørsmål relatert til faget, svare på oppgaver og lese/kommentere andres innlegg

Det er mange gevinster ved bruk av Forum, men det krever ofte noe av læreren i prosessen før nytt forum åpnes får å motivere studenter til å bruke forumet. Innlegg er åpent og tilgjengelig for alle å se/kommentere.

  • Alle studenter får samme oppfølging og like forutsetninger 
  • Aktiviserer «anonyme» studenter som trenger tid til å tenke, reflektere og jobbe med budskapet før de formulerer seg

Kontakt fagteamet om du ønsker mer innføring i dette temaet 

Publisert: . Sist endret: .