Prodekan for utdanning og fagteam i høgskolepedagogikk og e-læring inviterer til pedagogisk fagdag på Campus Elverum 26. mai 2015. 
 Hensikten med fagdagen er å fokusere på hvordan smart bruk av digitale verktøy kan hjelpe oss i undervisningshverdagen, og hvordan bruken må sees i sammenheng med mer generelle høgskolepedagogiske problemstillinger:

  • Veiledning og tilbakemelding til studenter – har vi et forbedringspotensial?
  • Hvordan legge til rette for varierte og studentaktive læringsformer?
  • Hvordan sørge for bedre og hyppigere tilbakemelding til studentene?

Sammen med bidragsytere fra fagmiljøene ønsker fagteamet å diskutere disse problemstillingene, vise muligheter og skape en god arena for erfaringsutveksling. Dagen vil inneholde både foredrag, praktiske eksempler og avsluttes med workshop i videotilbakemelding.

 

Møteinnkalling har blitt sendt til alle ansatte på Avdeling for folkehelsefag. Øvrige interesserte kan melde seg på fagdagen ved å sende en e-post til avdelingsrådgiver Magnhild Medgard

Tilsvarende fagdager ble arrangert ved Campus Rena 11. mars og Campus Hamar 15. april. Fagdagene er et ledd i høgskolens utviklingsarbeid med utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring, og er et av flere tiltak fagteamet står bak for å bidra til videreutvikling av undervisningsformene ved høgskolen.