• Utlysning av kurs i høgskolepedagogikk 2017

  Grunnkurset i høgskolepedagogikk (15 sp) skal kvalifisere ansatte i høgskolen for undervisnings- og undervisningsoppgaver, og svarer på UHRs retningslinjer til krav om høgskolepedagogisk basiskompetanse.
 • Opptak til førstelektorprogram 2017

  Høgskolen i Lillehammer lyser nå ut stipendiater til førstelektorkvalifisering med søknadsfrist 1. februar 2017, og med oppstart 1.8.2017. Ansatte ved Høgskolen i Hedmark kan delta i programmet.
 • Interesse for interaktive tavler

  På campus Hamar ble det torsdag 24.11. holdt en kursrekke i grunnleggende bruk av smartboard i undervisningen. Tone Næss fra Interactive Norway høstet gode tilbakemeldinger fra fornøyde kursdeltakere. 
 • Årets tildeling av såkornmidler

  Til sammen 8 prosjekter har søkt om såkornmidler til pedagogisk utviklingsarbeid. Mange fagmiljøer ved høgskolen ønsker å videreutvikle undervisnings- og læringsformene.
 • Læring i en digital tid

  Velkommen til fagdag om bruk av IKT i læring! Campus Hamar inviterer lærere i høgskolen, grunnskolen og videregående skole til en hel dag med gode eksempler, erfaringdeling og praktiske workshops.
 • Læringslab på biblioteket

  På campus Hamar tar en læringslab form. Dette skal være en øvingsarena for både ansatte og studenter, hvor det er mulig å trene på formidling og undervisning i trygge omgivelser.
 • Høstens kursprogram

  Behov for kompetansepåfyll eller inspirasjon til videreutvikling av undervisningen din? Høstens kursprogram er nå klart. 
 • Simuleringsteknologi i utdanning

  Hvordan kan bruk av simuleringsteknologi nyttiggjøres og bidra til bedre kvalitet i høgskolens undervisning? Dette er et av spørsmålene som blir forsøkt besvart i rapporten 'Simuleringsteknologi i utdanning - et bidrag til aktiv læring?'
 • App skal gi bedre undervisning

  For å imøtekomme studentenes ønske om undervisning som skaper større motivasjon og engasjement, utvikler Høgskolen i Hedmark en app som del av utdanningen i dokumentasjon av helsehjelp. 
 • Utdanningskvalitetsprisen 2016

  Kvalitet i utdanningen er viktig for Høgskolen i Hedmark. Hvert år deles Utdanningskvalitetsprisen ut til en person/ett miljø som har utmerket seg i dette arbeidet. Årets søknadsfrist er 5.september.
 • Prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

  Norgesuniversitetet har lyst ut årets prosjektmidler til utviklingsprosjekter i 2017 og 2018. Formålet med disse prosjektmidlene går rett inn i mye annet arbeid som drives i høgskolen for tiden knyttet til høgskolepedagogikk og e-læring.
 • Fra prosjekt til linje

  Forslag om etablering av et eget ressurssenter for undervisning og læring ved høgskolen.
 • Vellykket kvalitetskonferanse

  Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer var tema for årets kvalitetskonferanse, 14. april. Både interne og eksterne bidragsytere skapte engasjement og variasjon i tilnærmingen til temaet.
 • Motivasjon, engasjement og arbeidsinnsats

  Velkommen til pedagogisk fagdag 4. mai kl 09.00-12.00 på campus Rena. Fagdagen er en arena for erfaringsdeling og kompetansepåfyll sammen med kolleger, åpen for alle i høgskolen opptatt av formidling og undervisning. Nina Ronæs fra BI vil holde foredrag på fagdagen. 
 • Hvordan følger vi opp studentene?

  Velkommen til pedagogisk fagdag 13. april kl 12.00-15.00 på campus Hamar. Fagdagen er en arena for erfaringsdeling og kompetansepåfyll sammen med kolleger, åpen for alle i høgskolen opptatt av formidling og undervisning.