Hvordan sikrer vi høyt motiverte studenter som jobber godt gjennom hele studieforløpet, når læringsutbyttene og til slutt går ut som gode, attraktive kandidater for arbeidslivet?

Høgskoleledelsen tok våren 2013 initiativ til prosjektet ‘Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring’, og ønsker å ta et samlet grep om videreutvikling av pedagogiske løsninger og gode retningslinjer for bruk av e-læring i undervisningen. Ved å tilby relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ønsker høgskolen å sikre god kvalitet i utdanningstilbudene.

En handlingsplan og tilhørende prosjektrapport er utarbeidet, og viser retning og inneholder konkrete anbefalinger til hvordan satsingen kan brytes ned i håndterlige tiltak og prosjekter.

Publisert: . Sist endret: .

Aktuelt

  • Læring i en digital tid

    Læring i en digital tid

    Velkommen til fagdag om bruk av IKT i læring! Campus Hamar inviterer lærere i høgskolen, grunnskolen og videregående skole til en hel dag med gode eksempler, erfaringdeling og praktiske workshops.

  • Læringslab på biblioteket

    Læringslab på biblioteket

    På campus Hamar tar en læringslab form. Dette skal være en øvingsarena for både ansatte og studenter, hvor det er mulig å trene på formidling og undervisning i trygge omgivelser.