• Studiested:
  • Varighet: 0,5 år
  • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
  • Studiepoeng 15
  • Søknadsfrist
  • Du er interessert i litteratur og hvordan litteraturen har utviklet seg i digitale medier
  • Du er interessert i dataspill som estetisk uttrykk og som kulturelt fenomen
  • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på masternivå

 

Kort om studiet

Studiet omhandler:

  • dataspill og litterære kunstarter i digitale medier.
  • medie- og intermedialitetsteori, semiotisk teori og kulturteori.
  • ulike perspektiver og tilnærminger til digital fiksjon

Her finner du emnebeskrivelsen

 

 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

kari.finsas@hihm.no

Kari Finsås

Kontorsjef

Søknad og opptak

Søkekode
1271, finnes under valgemner digital kommunikasjon og kultur