Finn ditt studium

Nyheter

  • HH-professor opponerer i Paris

    HH-professor opponerer i Paris

    26. november 2017 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen foregår også på fransk.

  • James Coburn

    Disputas: James Coburn

    Hvordan påvirkes yrkesutøvelsen når engelsklærere uten formell utdanning får videreutdanning i faget? James Coburn har sett nærmere på denne problemstillingen i sin avhandling som han forsvarer 22.november.