• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • bli bedre i stand til å analysere behovet for organisasjonsutvikling
 • tilegne seg kompetanse i planlegging og gjennomføring av endringsarbeid i skoler og barnehager
 • tilegne seg kunnskap om ulike metodiske tilnærminger med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om organisjasjonsutvikling

Kort om studiet

Studiets overordnede målsettingen er å styrke deltakernes kompetanse i organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole.

Tilbudet vil fokusere på utfordringer i forhold til endringskraft og motstand mot endring, og beslutningsprosesser både på organisasjon, gruppe og individnivå. Videre kunne analysere og håndtere organisasjoners struktur og kultur.

Elektronisk søknad

 Elektronisk søknad på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Ny søknadsfrist: 15. april 2016

Praktisk informasjon

Dato for samlinger 
Høst 2016
1. samling: 19. og 20. september
2. samling: 18. 19. og  20. oktober
3. samling: 22. og 23. november

Vår 2017
4. samling: 10. og 11. januar
5. samling: 14. 15. og 16. mars
6. samling: 25. og 26. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

 

 • Kunnskap:
  • Har avansert kunnskap om organisasjoner, lærings- og endringsarbeid.
  • Kan anvende kunnskap om prosedyrer og strategier i endrings- og utviklingsarbeid.
  • Har inngående kunnskap om god praksis i barnehager og skoler.
  • Kan anvende metakognitive kommunikasjonsstrategier.
  • Har kunnskap om kilder og kildebruk.

 

 • Ferdighet:
  • Kan analysere og vurdere teorier og metoder for lærings- og endringsarbeid.
  • Kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utvikling på en selvstendig måte.
  • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende informasjonen i endrings- og utviklingsarbeid i møte med ansatte i barnehager og skole.

 

 • Generell kompetanse:  
  • Kandidaten kan analysere og anvende fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger selvstendig i innovasjonsprosesser når et gjelder å identifisere behov, planlegge, organisere, implementere og vurdere utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skoler.

Opptakskrav

Minimum treårig lærerutdanning eller annen bachelorgrad, samt ansettelsesforhold i PP-tjenesten.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. Studiets innhold bygd opp med to emner, à 15 studiepoeng.

Utveksling

Et utenlandsopphold er integrert som et valg i studiet i et samarbeid med Aalborg universitet, Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pædagogisk praksis. Studentene møter danske foredragsholdere med et internasjonalt perspektiv på endrings- og utviklingsarbeid i barnehage- og skole.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

dordy.wilson@hihm.no

Dordy Wilson

Instituttleder
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak