• Studiested:
  • Varighet: 1 år
  • Organisering Deltid
  • Studiepoeng 30
  • Søknadsfrist
  • Du er lærer i grunnskolen
  • Samfunnsfag er et av de største fagene i skolen
  • Du vil bli kvalifisert til å undervise i samfunnsfag

Kort om studiet

Studiet består av to emner og gir deg faglige kunnskaper i geografi, historie og samfunnskunnskap, og lærer deg hvordan du kan undervise i faget i grunnskolen. Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk.

Samfunnsfaget omfatter like deler geografi, historie og samfunnskunnskap. I geografi vektlegges Norge og Norden, Norge i verden og Europakunnskap. I historie legges hovedvekten på historie før 1800 og lokalhistorie.

Samfunnskunnskap omfatter tema som er aktuelle på barnetrinnet, med hovedvekt på sosialisering, samfunnsinstitusjoner og deltakelse. Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv og forberede studentene til yrkesrollen som samfunnsfaglærer. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet og interesse for faget.

 

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.

Læringsutbytte

Se nærmere beskrivelse i emneplanene.

Opptakskrav

Fullført 3 årig lærerutdanning

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

kari.finsas@hihm.no

Kari Finsås

Kontorsjef

Søknad og opptak

Søkekode
209 1236