• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • Opplæring i grunnleggende tallforståelse og regnestrategier
 • Tilpasset opplæring, vurdering for læring og matematikkvansker
 • Varierte arbeidsmåter og bruk av digitale verktøy

Kort om studiet

Regning som grunnleggende ferdighet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner hver på 15 studiepoeng: Kunnskaper om regning og Regning i utvikling og praksis.

NB! Dette studiet dekker ikke kompetansekravet til 30 studiepoeng i matematikk.

 

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling: 30. og 31. august

2. samling: 12. og 13. oktober

3. samling: 16. og 17. november

Uke 51: Skriftlig eksamen 19. desember

Samlinger vår 2017:
1. samling: 18. og 19. januar

2. samling: 19. og 20. april

Uke 23-24: Praktisk-muntlig eksamen

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har undervisningskunnskap i regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag med vekt på matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag
 • har kunnskap om tall, størrelser og regnestrategier på barnetrinnet og i barnehagen
 • har kunnskap om tilpasset regneopplæring, vurdering, lærende organisasjoner og veiledningstradisjoner

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i ulike fag og på ulike trinn, med vekt på regnestrategier og hvordan regning som grunnleggende ferdighet inngår i elevers læring av fagene
 • kan tilpasse undervisningen og forebygge og kartlegge vansker med læring av regning
 • kan gjennomføre veiledningssamtaler og initiere og lede lokalt utviklingsarbeid relatert til regning som grunnleggende ferdighet 

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for hvordan regning inngår helhetlig og har betydning for alle fag, menneskers hverdagsliv, kultur, yrkesliv og demokratiske deltagelse
 • har evne til samarbeid med kolleger og foreldre og til å se sammenhenger mellom læring i ulike fag og på ulike alderstrinn
 • kan identifisere og håndtere etiske utfordringer i bruk av digitale verktøy og veiledning av kolleger, foreldre og elever

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med matematikk i fagkretsen.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng. Det består av to emner. Emne 1, 15 studiepoeng, gjennomføres i høstsemesteret, og Emne 2, 15 studiepoeng, i vårsemesteret. Det er mulig å følge undervisning og ta eksamen i ett av emnene separat.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

reinert.rinvold@hihm.no

Reinert Andre Rinvold

Førsteamanuensis
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak