• Studiested:
  • Varighet: 3 år
  • Organisering
  • Søknadsfrist
  • Du ønsker å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene, for profesjonsutøvelse i skole, barnehage eller andre læringsarenaer, som kulturskoler
  • Du ønsker en profesjonsrettet doktorgrad innrettet mot lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk eller pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk)
  • Du ønsker å oppnå doktorgradskompetanse på basis av masterutdanningen du allerede har

Kort om studiet

Ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har som mål å utdanne forskere som skal styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i og for lærerutdanningene, samtidig som det skal utdanne fagfolk som bidrar til å styrke grunnlaget for forskningsbasert profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler og frivillige opplæringstilbud. Dermed vil forskerutdanningen også kunne bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av barn, unge og voksnes læringsmiljø og utdanningskvalitet i alle deler av utdanningsløpet.

Ph.d.-studiet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag er et fulltidsstudium av tre års varighet. Det består av et selvstendig forskningsprosjekt som skal gjennomføres under veiledning og av forskerkurs som har samlet omfang på 30 studiepoeng. Kursene gir teoretisk og metodisk grunnlag for å gjennomføre doktorgradsprosjektet og for senere forskningsarbeid.

Du kan søke deg til programmet med en prosjektbeskrivelse som er knyttet til ett av lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk eller pedagogikk (inkludert flerkulturell pedagogikk og religionspedagogikk). Du kan komme inn på ph.d.-studiet gjennom å søke på ledig stilling som doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Hedmark. Du kan også søke om opptak med stipendiatfinansiering fra en annen institusjon eller med annen finansiering. Det er mulig å søke fortløpende.

Som ph.d.-student hos oss vil du bli innlemmet i et forskningsmiljø som består av andre stipendiater i ditt eget og andre lærerutdanningsfag, av andre aktive forskere og av faglige veiledere. Du vil også få tilbud om å delta i nasjonale og internasjonale forskningskonferanser og faglige nettverk, og det gis muligheter for utenlandsopphold som del av forskerutdanningen.

 

Mer informasjon om PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

petter.dyndahl@hihm.no

Petter Dyndahl

Professor
ragnhild.narum@hihm.no

Ragnhild Narum

Seniorrådgiver

Søknad og opptak