• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • du øker kompetansen din i norsk
 • du får mulighet til å videreutvikle din praksis som norsklærer på ungdomstrinnet
 • du kan få grunnlag for opptak til masterstudier i Kultur- og språkfagenes didaktikk

Kort om studiet

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 5.-10. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 5.-10. trinn, få dypere innsikt i litteraturformidling og lesestimulering, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016

1. samling: 12. og 13. september

2. samling: 05. og 06. desember

Samlinger vår 2017

3. samling: 23. og 24. januar

4. samling: 03. og 04.. april

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har utvidet innsikt i hvordan gutter og jenter på ungdomstrinnet kan motiveres til lesing og skriving og videreutvikle skriftspråklige ferdigheter
 • har kunnskap om litteratur for ungdom og voksne i ulike sjangrer og medium og hvordan man kan bruke tekster i undervisning
 • har god innsikt i språklige endringsprosesser og om talemålsvariasjon i moderne norsk
 • har litteraturteoretisk og litteraturhistorisk oversikt    

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan sette i gang, veilede og vurdere muntlig, skriftlig og sammensatt tekstproduksjon hos elever på ungdomstrinnet
 • kan sette språk og tekster inn i en historisk sammenheng og se dette i et internasjonalt perspektiv

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over og videreutvikle egen praksis som norsklærer
 • har innsikt i norskfaget ut fra forskning og i forhold til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktiv ut fra slike perspektiver på faget
 • kan se norskfaget i et større danningsperspektiv og undervisninga som en del av opplæringa i et aktivt deltakerdemokrati

Opptakskrav

Minimum 3-årig lærerutdanning med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen eller minst 30 studiepoeng i norsk som videreutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

steinar.laberg@hihm.no

Steinar Laberg

Høgskolelektor
asne.ranheimsater@hihm.no

Åsne Ranheimsæter

Høgskolelektor
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak