• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • du øker kompetansen din i norsk
 • du får mulighet til å videreutvikle din praksis som norsklærer på barnetrinnet
 • du kan få grunnlag for opptak til masterstudier i Kultur- og språkfagenes didaktikk

Kort om studiet

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 1.-7. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 1.-7. trinn, få dypere innsikt i lese- og skriveopplæring og litteraturformidling, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling: 08. og 09. september

2. samling: 08. og 09. november

Samlinger vår 2017:
3. samling: 02. og 03. februar

4. samling: 20. og 21. april

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kjennskap til teorier om lesing, skriving og muntlighet
 • har kunnskap om elevers skriftspråklige utvikling
 • har kunnskap om litteratur for barn og unge i ulike sjangrer og medium
 • har kunnskap om endringsprosesser i språket og om normeringsspørsmål i moderne norsk

Ferdighet
Kandidaten

 • kan organisere og drive tilpasset lese- og skriveopplæring etter faglig grunngitte prinsipper
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i veiledning av elever
 • kan lese, analysere, tolke og vurdere ulike typer tekster og sette dem inn i en større sammenheng 

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan vurdere egen praksis som norsklærer
 • har innsikt i norskfagets bredde og sammenhenger og kan reflektere kritisk og konstruktivt

Opptakskrav

Fullført utdanning som gir undervisningskompetanse i norsk skole, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak