• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • økt naturfaglig og naturfagdidaktisk kompetanse
 • verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning
 • gir kjennskap til didaktisk forskning

Kort om studiet

Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Deltakerne får fagdidaktisk og faglig fordypning i grunnleggende naturfagemner som er sentrale for deres undervisning. I tillegg får de verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning med vekt på utforsking og grunnleggende ferdigheter. Videre vil deltakerne få kjennskap til didaktisk forskning, og prøve ut ulike undervisningsmetoder i naturfag tilpasset elever på barneskolen.

Sitater fra studenter

«På barneskolen har vi kun én lærer med naturfaglig bakgrunn, slik at det er flere lærer som underviser i faget uten å ha god kjennskap til faget. Gjennom utdanningen jeg nå er i ferd med å ta, ser jeg hvor viktig det er å kunne ha nok faglig kunnskap, motivasjon og gode praktiske ideer til å jobbe med f. eks.T&D i skolen.»

«Gjennom vidareutdanningsstudiet i naturfag har eg vorte tryggare på meg sjølv og mi kompetanse som lærar i naturfag. Eg tørr i større grad å la kompetansemåla i læreplanen vere utgangspunkt for å planleggje undervisning, og let meg i mindre grad styre av læreverk.»

Flere lærere må ta videreutdanning i naturfag for å kunne tilby elevene bedre kvalitet på opplæringen! 

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling: 24. 25. og 26. august

2. samling: 20. og 21. oktober

3. samling: 24. og 25. november

Samlinger vår 2017:
4. samling: 12. og 13. januar

5. samling: 16. og 17. februar

6. samling: 4. og 5. mai

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap: 

 • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap i sentrale emner relevant for undervisningsfaget naturfag
 • har kunnskap om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • har kunnskap om et variert spekter av undervisningsmetoder i naturfag og deres fagdidaktiske begrunnelser

Ferdighet:

 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av sentrale ideer i naturfag og i de grunnleggende ferdighetene, tilpasset elever på 1.-7. trinn
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning med varierte undervisningsmetoder
 • kan tilpasse opplæringen i naturfag  
 • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i et naturfagdidaktisk perspektiv

Generell kompetanse:

 • har kompetanse til å gi elevene variert opplæring i naturfag etter gjeldende læreplan for grunnskolen  

Opptakskrav

Fullført minimum treårig lærerutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver, og kan inngå i en bachelorgrad. Det er mulig å følge undervisning og avlegge eksamen i bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

anne.holt@hihm.no

Anne Holt

Førsteamanuensis
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak