• Studiested: Oslo og Campus Hamar
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist

Studiet skal gi læreren bedre musikalske og musikkdidaktisk ferdigheter og kunnskaper slik at hun/han er bedre rustet til å gjennomføre klasseromsundervisning i musikk.

Kort om studiet

Studiets målgruppe er lærere som ønsker å utvikle sin kompetanse i musikk, og som har mindre enn 30 studiepoeng i musikk fra tidligere. Innhold og arbeidsformer reflekterer lærerens arbeid med musikkfaget i Kunnskapsløftet, og er  hovedsakelig rettet inn mot musikkundervisning i grupper og klasser på ungdomstrinnet, samtidig som den faglige progresjonen gjennom hele det 10-årige løpet – utledet gjennom kompetansemålene – belyses gjennom praktiske aktiviteter og drøfting. Studentenes egne praksiserfaringer vil være sentrale i det musikkfaglige og fagdidaktiske arbeidet.

Studiet vil også være aktuelt for lærere som skal arbeide med valgfaget Produksjon for sal og scene.

Dette studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Norges musikkhøgskole.

Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng.

Begge modulene inneholder musikalsk egenutvikling og fagdidaktikk. Innholdet tar for seg hovedområdene i musikkfaget - musisere, komponere og lytte - sjangerbredde og musikkulturelt mangfold, tematikk om musikkopplevelse og musikalske erfaringer samt analyse og fortolking av musikk og musikkbruk.

I studiet, så vel som i grunnskolens musikkfag, vil bruk av IKT knytte seg til bruk av musikkteknologi i lytting, musikalsk utøving og skaping.

Studiet fokuserer på tilpassa opplæring i musikkfaget bl.a. gjennom vurdering og utprøving av ulike læreverk og aktuelt undervisningsstoff og gjennom utvikling av flerbruksarrangementer og improvisasjons- og komponeringsprinsipper. Dette innebærer utvikling av samspillstoff og komponeringsoppgaver som kan tilrettelegges for ulike instrumenter og vanskelighetsgrader og dermed tilpasses ulike elevgrupper- og nivåer. Studiet vil fokusere på praktisk arbeid med kompetansemålene i musikkfaget og hvordan disse kan konkretiseres i forhold til måloppnåelse på høyt, middels og lavt nivå.

Vurdering omfatter metoder for å dokumentere og vurdere utøvende og skapende aktiviteter i musikkfaget. Studiet vil også ha fokus på vurderingsformer som er gjennomførbare i skolehverdagen og som inkluderer elevers egenvurdering, på vurdering som støtte for elevenes læring og utvikling og på vurdering og beskrivelse av kjennetegn på måloppnåelse og sluttkompetanse.

Modul 1 har fokus på musikkfaglige og fagdidaktiske aspekter ved lytting og musisering og vektlegger musikalsk egenutvikling i bandinstrumenter, aktuelle instrumenter til bruk i klasserommet og sang/stemmebruk.

Det musikkfaglige og fagdidaktiske innholdet i modul 1:

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til læreplan for grunnskolen
 • praktisk arbeid med lytting, sang og spill på ulike instrumenter
 • kommunikasjon og formidling gjennom musikk, lek og skapende arbeid
 • musikkorientering og refleksjon og fortolkning av musikk og musikkbruk i barne- og ungdomskulturer
 • trening i grunnleggende ferdigheter i musikkfaget

Modul 2 har fokus på musikkfaglige og fagdidaktiske aspekter ved lytting og komponering og vektlegger musikalsk egenutvikling i bandinstrumenter, aktuelle instrumenter til bruk i klasserommet og dans/drama.

Det musikkfaglige og fagdidaktiske innholdet i modul 2:

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til læreplan for grunnskolen
 • praktisk arbeid med lytting, dans og spill på ulike instrumenter
 • praktisk arbeid med komponering og bruk av musikkteknologi
 • kommunikasjon og formidling gjennom musikk, dans, lek og skapende arbeid
 • musikkorientering og refleksjon og fortolkning av musikk og musikkbruk i barne- og ungdomskulturer
 • trening i grunnleggende ferdigheter i musikkfaget

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Søkersted for dette studiet: Norges musikkhøgskole

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet.

Praktisk informasjon

Samling høst 2016:

19. 20. og 21. oktober

Samling vår 2017:

08. 09. og 10. mars

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

odd.skarberg@hihm.no

Odd Skårberg

Professor
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak