• Studiested:
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 10
 • Søknadsfrist
 • Du ønsker faglig påfyll
 • Du er interessert i musikk
 • Du har en bachelorgrad og ønsker å ta et emne på msternivå

Kort om studiet

Studiet tilbys våren 2017, og har fire obligatoriske todagers samlinger (torsdager og fredager) på campus Hamar. Studiet omhandler

 • Barnekulturbegrepet og musikalsk barnekultur
 • Ungdomskultur og musikk
 • Kulturteoretiske, sosiologiske, pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver på musikalsk barne- og ungdomskultur
 • Mening, makt og identitet i relasjon til musikk
 • Musikalsk barne- og ungdomskultur og kulturell diversitet
 • Musikalsk barne- og ungdomskultur i interseksjonelt perspektiv
 • Musikk, medier, barne- og ungdomskultur

 

Emnebeskrivelsen finner du her

 

Opptakskrav: Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i musikk (eller 60 studiepoeng i musikk og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag).

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

kari.finsas@hihm.no

Kari Finsås

Kontorsjef

Heidi Anine Larsen

Førstekonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
1270