• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • du videreutvikler kompetansen din i engelsk
 • du får mulighet til å reflektere over og skrive om din praksis som engelsklærer på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
 • du kan få grunnlag for opptak til masterstudier i Kultur- og språkfagenes didaktikk

Kort om studiet

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, hvordan det kan brukes i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet, samt mer inngående kunnskaper om det engelske språksystemet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

 

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling: 14. og 15. september

2. samling: 07. og 08 november

3. samling: 12. og 13. desember

Samlinger vår 2017:
4. samling: uke 4 studietur til York

5. samling: 08. og 09. mars

6. samling: 19. og 20. april

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og kultur med fokus på barne- og ungdomslitteratur og hvordan man kan bruke tekster i undervisning
 • har kunnskap om hvordan skriftlige og muntlige tekster kan brukes i engelskundervisning
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser i skolen
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdighet:
Kandidaten

 • har meget god praktisk språkferdighet i engelsk
 • kan treffe begrunnede valg ut fra tilegnede kunnskaper om språklæring og erfaringer med fagdidaktikk
 • kan reflektere over og videreutvikle egen praksis

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

Opptakskrav

Lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn og minst 30 studiepoeng i engelsk.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: Literature, Culture and Teaching English og Working with Oral and Written Texts . Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Angela Fisher

Høgskolelærer
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak