• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • du vil heve kompetansen din i engelsk, skriftlig og muntlig
 • du vil lære nye metoder og få nye verktøy for engelskundervisningen
 • du får mulighet til å lære sammen med andre gjennom erfaringsutveksling

Kort om studiet

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være det engelske språksystemet, praktisk språkbruk, og engelskundervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling: 08. og 09. september

2. samling: uke 43 studietur til York

3. samling: 05. og 06. desember

Samlinger vår 2017:
4. samling: 12. og 13 januar

5. samling: 16. og 17. mars

6. samling: 04. og 05. mai

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om det engelske språkets struktur og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
 • har kjennskap til engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og andre kulturuttrykk
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdighet:
Kandidaten

 • har god praktisk språkferdighet i engelsk
 • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk og fagdidaktikk

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse

Opptakskrav

Lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: English in Use og Teaching and Learning. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Hege Larsson Aas

Høgskolelektor
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak