• Studiested:
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 10
 • Søknadsfrist
 • Du arbeider som lærer og ønsker faglig påfyll
 • Du er interessert i engelsk språk
 • Du vurderer å ta en mastergrad

Kort om studiet

Studiet går på deltid våren 2016 og har fire obligatoriske to dagers samlinger (torsdager og fredager) på campus Hamar. Studiet omhandler:

 • Bakgrunn for og utvikling av digitale språkkorpus
 • Innlærerkorpus av ulike typer (skriftlig, muntlig), med fokus på engelsk og norsk språk
 • Kontrastiv språkanalyse med utgangspunkt i korpus
 • Kvantitativ og kvalitativ korpusanalyse
 • Digitale ressurser til bruk i arbeidet med korpus (for eksempel database- og konkordanseverktøy)
 • Bruk av korpus i språklæring og -undervisning
 • Etiske spørsmål knyttet til datainnsamling, korpusoppbygging og –analyse

All undervisningen foregår på engelsk, og alle oppgaver og eksamen skal besvares på engelsk.

Emnebeskrivelsen finner du her

Opptakskrav: Bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 80 studiepoeng i språk/kulturfag, hvor minst 60 studiepoeng er i engelsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

kari.finsas@hihm.no

Kari Finsås

Kontorsjef

Søknad og opptak

Søkekode
1270