• Studiested:
  • Varighet: 1 år
  • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
  • Studiepoeng 30
  • Søknadsfrist
  • få bedre forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk
  • økt kompetanse i andrespråkspedagogikk hos deg som lærer
  • kan gi deg grunnlag for opptak til norskstudier innen Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

Kort om studiet

Økt globalisering fører til at stadig flere elever i grunnskolen har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at skolen kan legge til rette for en tilpasset opplæring for denne elevgruppa. Studiet Andrespråkspedagogikk skal utvikle deltakernes forutsetninger for å drive opplæring for elever som ikke har norsk som førstespråk, og dessuten bidra positivt til fag- og læringsmiljøet på skoler med elever som har norsk som andrespråk.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling 12. og 13. september

2. samling 07. og 08. november

Samlinger vår 2017:
3. samling 16. og 17. januar

4. samling 20. og 21 mars

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Fullført utdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng. Det er mulig å søke opptak til bare emne 1, Språk og språkutvikling i et flerspråklig perspektiv og avlegge eksamen i bare dette emnet. Emne 2 forutsetter gjennomført emne 1 eller tilsvarende kunnskaper.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

gunhild.randen@hihm.no

Gunhild Tveit Randen

Førsteamanuensis
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak