Finn ditt studium

Nyheter

  • HH-professor opponerer i Paris

    26. november 2017 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen fo...
  • James Coburn disputerte

    22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.
Campus Hamar

Campus Hamar

 

Campus Hamar er høgskolens største avdeling, med ca. 1800 studenter og ca. 200 ansatte.

Studiestedet ligger midt i Hamar sentrum, med nærhet til både togstasjon, studenthybler, kafeer butikker og andre fasiliteter.

På Campus Hamar holder avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap til, med studier innenfor skole, barnehage, språk og litteratur, musikk, bioteknologi, animasjon og spill.