• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid
 • Studiepoeng 15
 • Søknadsfrist
 • Du vil lære mer om markedsføringens rolle og funksjon
 • Du vil lære om markedskommunikasjon
 • Du får økt analysekompetanse

Kort om studiet

Markedsføring påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter. Kunnskap og kompetanse om markedsføringens rolle i organisasjoner, samt hvordan man kommuniserer med markedet og den enkelte kunden er elementært både for store, mellomstore og små organisasjoner.

Etter fullført studium skal du ha tilegnet deg forståelse av markedsføringens rolle og funksjon for virksomheters verdiskaping. Du skal også ha fått en dypere forståelse for mulighetene markedskommunikasjon gir for informasjon og dialog med markedet og kunden.

Les mer under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

Spørsmål om søknad og opptak?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@hihm.no.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Praktisk informasjon

Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over to semestre med ett emne per semester. Studiet er lagt opp slik at det med noe tilrettelegging skal være mulig å gjennomføre ved siden av full jobb.

Det nettbaserte læringssystemet Fronter anvendes i undervisningen. I tillegg tilbys tre dagssamlinger i hvert emne. Øvrig undervisning er nettbasert. Lenker til forelesning på streamformat vil bli lagt ut i Fronter fra studiestart og utover i semesteret. Oppgaver og tilbakemeldinger gis også gjennom Fronter.

Det er ikke obligatorisk frammøte på samlinger, men det gjøres oppmerksom på at samlingene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesninger på stream og jobbe med pensum og oppgaver utenom samlingene og møte forberedt til samlinger.

 

Studiet tilbys og administreres av Campus Rena, men samlinger og eksamener avholdes på Campus Hamar

Om Campus Hamar

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger samt prosesser og verktøy innen fagområdet  markedsføring.
 • har kunnskap om framgangsmåten ved å søke, behandle, analysere og bruke informasjon om markedet og kunden for egen organisasjon.

 

Ferdigheter
Kandidaten

 • har metodiske og analytiske ferdigheter som  setter kandidaten i stand til å anvende og kombinere kunnskap til å identifisere, formulere og løse problemstillinger innen markedsføring.
 • kan anvende teoretiske kunnskaper på praktiske problemstillinger i møtet med markedet og kunden.
 • kan søke, behandle og vurdere informasjon om markedet kritisk.
 • kan jobbe med oppgaver som hører til alle faser i markedsføringsplanlegging.
 • har en rollebevissthet og grunnleggende forståelse om markedsføring av organisasjoner.

 

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre egne mindre  prosjekter innenfor markedsføring innenfor gitte tidsrammer.
 • har kunnskap om etiske problemstillinger i forbindelse med markedsføringsfaget.
 • kan løse arbeidsoppgaver innenfor markedsføring både selvstendig og i samarbeid med andre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over ett år. Gjennomføring av studiet er lagt opp slik at det med noe tilrettelegging kan gjennomføres samtidig med full jobb.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Berit Granbakken Nyberg

Berit Granbakken Nyberg

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 1138