Finn ditt studium

Nyheter

Campus Rena

Campus Rena

Campus Rena er det ca 2300 studenter tilknyttet studiestedet. Det jobber ca 70 ansatte, hvorav ca 50 er undervisningsstillinger. Avdeling for økonomi og ledelsesfag holder til på Campus Rena. Våre studier består av emner innen bedriftsøkonomi, regnskap og revisjon, organisasjonsteori, ledelse, markedsføring og strategi. Rena har også attraktive studier innen musikk, krisehåndtering, service og medier.

Bachelorstudiene tilbys på heltid og er særskilt egnet for førstegangsstudenter. Vi har også flere årsstudier og deltidsstudier. Disse passer for de som ønsker videreutdanning, og er mulig å ta ved siden av jobb.

På Rena tilbyr vi også en meget populær Mastergrad i offentlig styring og ledelse (MPA). Studiet er tilrettelagt slik at det kan kombineres med jobb.

I studentmiljøet på Rena skjer det mye, og mange engasjerte studenter sørger for drift av eget studenthus, idrettslag (RSI), kulturgruppe m.m.