• Studiested:
  • Varighet: 1 år
  • Organisering Deltid
  • Studiepoeng 30
  • Søknadsfrist
  • du ønsker videreutdanning innen entrprenørskap
  • du vil være med å styrke foretaksomheten, kreativiteten og entreprenørskapskulturen i skoleverket
  • du ønsker en fleksibel videreutdanning

Kort om studiet

Den faglige formidlingen vil bygges opp rundt samlinger der ressurspersoner innenfor området vil formidle teori og organisere aktiviteter individuelt og i grupper.

Det vil være et mål å kunne tilby fleksible løsninger der en ser for seg dagsamlinger eller ettermiddag/kveldssamlinger som aktuelle alternativ. Det legges opptil stor grad av egenaktivitet fra studentene der bruk av Fronter blir et viktig nettbasert hjelpemiddel.

Utvikling og gjennomføring av entreprenørskaps-/skoleutviklingsprosjekt vil gi mulighet for å sette kunnskapene ut i livet parallelt med studiegjennomføringen. Veiledning av prosjektene vil bli et viktig bidrag i dette utviklingsarbeidet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

  •   

Søknad og opptak