• Studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist Tilbys ikke 2016/2017
 • økt kompetanse innenfor didaktikk og undervisningsmetodikk
 • ny kompetanse i entreprenørskap og innovasjon
 • organisering og innhold er konkret og praktisk

Kort om studiet

Dette studiet er et videreutdanningstilbud til lærere i videregående skole som ønsker økt kompetanse innenfor didaktikk og undervisningsmetodikk. Studiet vil ha en aktiv og eksemplarisk undervisningsform. Hovedhensikten er å utvikle lærernes og elevenes kompetanse i entreprenørskap og innovasjon. Økt kompetanse gir også en tryggere og mer åpen holdning overfor nye ideer til forbedring av egen aktivitet og organisasjon. Organisering og innhold er konkret og praktisk der arbeid med eget prosjekt hvor man prøver ut elevaktive og entreprenørielle undervisningsformer i eget fag er en viktig del av studiet.

Målgruppen for studiet er yrkesfaglige lærere på videregående skole. Tilbudet er et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oslo/Akershus.

Innhold

Utdanningen består av 2 emner som hver gir 15 studiepoeng.

Innføring i pedagogisk entreprenørskap

 • Generell kunnskap om pedagogisk entreprenørskap
 • Entreprenørielle læringsformer og vurdering av disse

Innovasjon i yrkesfag

 • Innovasjon i produkter og tjenester
 • Sosial entreprenørskap
 • Økologisk entreprenørskap

For begge emnene: Erfaringslæring og yrkespedagogisk utviklingsprosjekt/-arbeid.

Mer informasjon

Pris

Se informasjon hos Utdanningsdirektoratet. i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Ingunn Schult

Ingunn Schult

Rådgiver

Søknad og opptak

Søkekode
209 9026