Videreutdanning i diabetes
 • Studiested:
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15
 • Søknadsfrist
 • du jobber innen kommunehelsetjenesten
 • du ønsker enda mer kunnskap om diabetes
 • du ønsker å bli god på forebygging, behandling og oppfølging av diabetikere

Kort om studiet

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet skal gjøre studentene istand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet.Studiet fokuserer hovedsakelig på type 2 diabetes og forebygging hos pasienter med diabetes.

Målgruppe

Studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper, som f.eks. sykepleiere, helsesøstre og jordmødre som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

Praktisk informasjon

Studiet har oppstart i november. Det er 4 samlinger over 2 dager hver.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskaper.

Kandidaten

 • Har kunnskap om Diabetes og diabetesrelaterte problemer
 • Har inngående kunnskap om medikamenter og behandling av diabetes
 • Har kunnskap om forebygging og behandling av senkomplikasjoner ved diabetes
 • Har kunnskaper om kosthold og livsstilsendring som blodsukkerregulerende tiltak.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan sette i gang helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak
 • Behersker relevante metoder og teknikker i blodsukkerregulering.
 • Kan dokumenterer selvstendige kliniske vurderinger av senkomplikasjoner.
 • Kan arbeide kunnskapsbasert med helsefremming, forebygging og behandling av diabetes.
 • Kan samhandle tverrfaglig med andre yrkesgrupper

 

Generell kompetanse

 • Kan veilede pasienter med diabetes og deres pårørende om kosthold og livsstil.
 • Kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig slik at det blir sammenheng på tvers av tjenester og tjenestenivåer.
 • Kan anvende faglig kunnskap og iverksette individuelle tiltak
 • Kan anvende ny og oppdatert kunnskap innen diabetesbehandling i praksis.

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er autorisasjon som sykepleier. Det stilles krav om ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

15000,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 9027