• Studiested:
  • Varighet: 2 år
  • Organisering Betalingsstudium
  • Studiepoeng 60
  • Søknadsfrist
  • gir innsikt i gruppepsykoterapi som behandlingsmetode
  • kvalifisert til å jobbe innenfor psykisk helsevern for barn og unge

Kort om studiet

Fullført studium kvalifiserer til selvstendig arbeid med grupper innenfor ulike deler av psykisk helsevern, rusbehandlingsavdelinger, barnevern, familievern, sosialkontor, kommunal helse- og sosialtjeneste. Studiet gir kompetanse til å forstå rammevilkår for gruppeterapi, sammensetning av grupper og kompetanse i å lede ulike typer grupper på en terapeutisk måte. Det gir også kompetanse i å forstå gruppeprosesser og den enkelte pasient/klients utvikling gjennom terapeutiske intervensjoner.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal studenten kunne arbeide selvstendig og systematisk med gruppepsykoterapi innen ulike helse- og sosialinstitusjoner. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 har inngående kunnskap om teoretiske begrep og forståelsesrammer for bruk av gruppepsykoterapi
 har inngående kunnskap om gruppedynamiske prosesser og intervensjonsformer
 har inngående kunnskap om rammebetingelser for bruk av gruppepsykoterapi i forskjellige settinger og for ulike psykiske lidelser
Ferdigheter
Kandidaten
 kan definere målsetting spesifikt for ulike typer gruppepsykoterapi
 kan tilrettelegge rammer, foreta utvelgelse til og komposisjon av grupper i en terapeutisk setting
 kan lede en gruppe, følge og forstå prosessen i den over tid
 mestrer ulike gruppepsykoterapeutiske intervensjonsformer
Generell kompetanse
Kandidaten
 har kommunikativ kompetanse, mellommenneskelig forståelse og innlevelse, selvstendighet og ansvarlighet som gruppepsykoterapeut
 har innsikt i seg selv, god selvforståelse og evne til å reflektere over egne bidrag i relasjoner
 kan analysere, reflektere og treffe begrunnede valg for dynamisk administrasjon av psykoterapigrupper, og for bruk av gruppepsykoterapeutiske intervensjoner

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innen det helse- og sosialfaglige området eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå. Søker må ha gjennomført og fått godkjent grunnleggende trinn i gruppepsykoterapeutisk utdanning i regi av IGA før de blir tatt opp på studiet.
Det kreves yrkesaktivitet innenfor fagområdet i minimum 50% stilling hvor søkerne må arbeide med grupper under hele studietiden.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Videreutdanning i anvendt gruppepsykoterapi, 60 studiepoeng, gjennomføres som deltidsutdanning over 2 år, 4 semestre.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Eksamensavgift 4500,- pr eksamen i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak