Trener 2
 • Studiested: Samling 2 se tekst
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 10
 • Søknadsfrist
 • du har trener 1 i din særidrett
 • du ønsker å vidreutvikle deg som trener
 • du ønsker studiepoeng sammen med din trener 2 utdanning

Kort om studiet

Høgskolen i Hedmark har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund Region Innlandet, Norges Svømmeforbund og Norges Bandyforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fire særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene golf, svømming, håndball, innebandy, bandy, langrenn, alpint, hopp, kombinert, telemark, freestyle og freeski.

Studiet bygger videre på Trener 1. Trener 1 kompetanse kan dokumenteres med "min idretts CV" fra sportsadmin.

 

Det er mulig å ta Trener2 som ikke-studiepoenggivende kurs.

Særforbund i samarbeid

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer 2017

 • Samling 1:           28.- 29. april på Terningen Arena
 • Samling 2:          

Golf: 9-10. juni

Innebandy: 9-11. juni

Svømming: 12-14. mai

Håndball: 30.juni-1.juli på Terningen Arena, Elverum

Ski: uke 26

                Alpint: 7.-11.august Folgefonna.

(det kan komme en ekstra samling i mai slik at det blir totalt 4 samlinger for ski)

 • Samling 3:           8.- 9. september på Terningen Arena

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten
- Har kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
- Har kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere, og kan tilpasse trening etter
dette.
- Kjenner til de vanligste idrettsskadene i sin idrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og
opptrening av slike skader.
- Har kjennskap til kosthold for idrettsutøvere.
- Har kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping.
- Har kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten.
- Har kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede.
- Kjenner til støtteordninger fra klubb, region og forbund.
- Har en forståelse av særidrettens egenart

Ferdigheter

Kandidaten
- Kan utarbeide enkle målsettinger og planer i samarbeid med utøverne
- Kan bidra til å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for egne utøvere/lag
- Kan bidra til å utvikle tekniske og taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag
- Kan vise en utviklings -og oppgaveorientert tilnærming som trener og veileder
i trenings- og konkurransesituasjoner, og en treneratferd som møter utøvernes behov
- Kan tilpasse kommunikasjon til ulike utøvere
- Er i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling, også for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

Generell kompetanse
Kandidaten
- Har kunnskap om sentrale verktøy og metoder og kan anvende disse til å planlegge, lede, evaluere og
justere trening både i et kort- og et langsiktig perspektiv
- Kan lede aktivitet og bidra til å utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens
overordnede mål, visjon og virksomhetsidé
- Er i stand til å identifisere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i
forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
Dokumentert godkjent Trener 1- utdanning i særidretten du søker opptak til.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

7500,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Jannicke Nikolaisen Pettersen

Høgskolelektor

Søknad og opptak

Søkekode
209 9011