• Studiested: Lokale distriktspsykiatriske senter, evt. annen enhet innen spesialisthelsetjenesten
  • Varighet: 2 år
  • Organisering Deltid
  • Studiepoeng 60
  • Søknadsfrist 1.august
  • passer for helsepersonell

 

Kort om studiet

SEPREP ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom

Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrett, folkehelse tilbyr disse to studiene på oppdrag fra stiftelsen SEPREP.

Høgskolen i Hedmark godkjenner studiene og har det overordnede faglige ansvar, opptaks og eksamensansvar for studiene. Stiftelsen SEPREP har det løpende faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av studiet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Målgruppe

Målgrupper for utdanningene er ansatte innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og annen relevant tjeneste som har behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgings- oppgaver overfor mennesker og ungdom med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser.

Varighet, omfang og nivå

Videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, 60 studiepoeng, bygger på 3-årig høyere utdanning innenfor høgskole eller universitet eller tilsvarende kompetanse. Studiet har en normert studietid på et år. Studiet gjennomføres på deltid over fire semestre.

Kompetanse

Videreutdanningen gir spesialkompetanse på høyere nivå innenfor fagfeltet alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser

Denne kunnskapen vil anvendes både i forhold til den enkeltes fagkunnskaper fra før og i nåværende praksis. Gjennom denne type læring som baserer seg på å implementere kunnskap og erfaring gjennom veiledet praksis får den enkelte en egenutvikling som blir en personlig kompetanse.

Søknadsskjema for oppmelding til eksamen

Søknadsskjema SEPREP rus

Søknadsskjema SEPREP ung

Alle som skal opp til eksamen må søke om opptak til høgskolen via søknadsskjema.

Alle søkere til eksamen må være tatt opp ved SEPREP

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift på 4200,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak