• Studiested: Oslo
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Heltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist Søknad via Active Education
 • du ønsker videreutvikling som personlig trener
 • du ønsker et fleksibelt studie som passer sammen med jobb
 • du får et praksisnært studie med dyktige forelesere

Kort om studiet

Fokus i dette populære studiet er på friskvern og rehabilitering. Kompetansen du får dekker et av de viktigste og mest sentrale områdene kunder søker hjelp hos PT for i dag; nemlig fysisk trening som forebygging eller opptrening etter typiske sykdoms- og skadetilfeller. Som ledd i at vi jobber med en helhetlig tilnærming der samspillet mellom fysiske og psykiske faktorer er avgjørende, inneholder også studiet en av våre mest etterspurte emner: motivasjonspsykologi og coaching.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om årsaksforhold og forebygging av de mest vanlige lidelser man møter som personlig trener på treningssenteret, herunder livsstilssykdommer og muskel- og skjelettlidelser.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom trening og helse.
 • har grunnleggende kunnskap om hvilken type trening som kan gjennomføres i opptrening etter ulike former for skader.
 • har kunnskap om motivasjonspsykologi og coaching

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beskrive og vurdere hvordan fysisk aktivitet kan brukes som forebyggende og rehabiliterende virkemiddel for ulike typer livsstilssykdommer.
 • kan foreta grunnleggende tester for motorisk funksjon, stabilitet og mobilitet i sentrale ledd.
 • kan vise og forklare ulike treningsformer relatert til opptrening etter skader i bevegelsesapparatet.
 • Kan gjennomføre motivasjonsfremmende veiledning.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse og ansvarsbevissthet i tilknytning til veilederrollen.
 • kan velge treningsformer og treningsinnhold for kunder med spesielle behov, herunder livsstilssykdommer og muskel- og skjelettlidelser.
 • fremstår som en rollemodell og besitter gode formidlings- og motivasjonsevner
 • har forståelse for veiledningsmetodikk.
 • kan vurdere årsaksforholdene til livsstilssykdommer, og lage treningsplaner til personer med slike lidelser.
 • har kommunikativ kompetanse og evne til å motivere, inspirere og tilrettelegge for tilpasset trening.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, og forutsetter fullført Personlig Trener 1 eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Det er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå på 30 studiepoeng med normert studietid på ett semester.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Studieavgift til Active Education i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak