• Studiested: Hamar/Ringsaker
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Deltid, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15
 • Søknadsfrist
 • du jobber med lindrende omsorg innen kommunehelsetjenesten
 • du ønsker å lære mer om arbeid med pårørende

Kort om studiet

Studiet gir økt kompetanse i å anerkjenne og støtte pårørende generelt, og spesielt de som er pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg. Gjennomført studium gir økte kvalifikasjoner til å arbeide med pårørende enkeltvis og i grupper.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

 

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om den lindrende omsorgens verdigrunnlag, egenart og plass i samfunnet både lokalt, regionalt og sentralt
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i pårørendearbeid innen lindrende omsorg
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans til pårørendearbeid innen lindrende omsorg

Ferdigheter

Kandidaten

 • anvender begrunnede metoder og tilnærmingsmåter for å anerkjenne og støtte pårørende enkeltvis og i grupper

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i, og kan reflektere over hvordan egen kompetanse og væremåte kan innvirke på pårørende tar initiativ til å anerkjenne og støtte pårørende
 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre aktuelle støttetiltak til pårørende

Opptakskrav

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

 

Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå (bachelornivå).

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

2600,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 9046