Motiverende Intervju
  • Studiested:
  • Varighet: 0,5 år
  • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 10
  • Søknadsfrist
  • du ønsker å lære samtalemetoden motiverende intervju
  • du ønsker kunnskap om hvordan du kan hjelpe mennesker i en endringsprosess
  • du jobber med eller ønsker å jobbe med mennesker og endringsprosesser

Kort om studiet

Studiet har som hensikt å gjøre deg i bedre stand til å gjennomføre samtaler med mål om å øke motivasjon til atferdsendring. 

Utdanningen skal gi en forståelse for endring og endringsprosesser, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand, utforske ambivalens og gi kompetanse i å gjennomføre samtaler som fremkaller den enkeltes motivasjon og ansvarlighet i egen endring og utvikling.

 

Samlingsdatoer

Samlinger på følgende datoer vår 2017:

Samling 1: 31.januar - 1.februar

Samling 2: 28.februar - 1.mars

Samling 3: 28. - 29.mars

Eksamensinnlevering 28.april

Praktisk informasjon

Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studentene møter tre samlinger à to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, refleksjonsoppgaver, gjennomføring av samtaler og veiledning.

De ulike undervisnings- og læringsformene vil bidra til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap med temaene, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke metoden. Studentene vil også få erfaring med hvordan metoden virker på seg selv.

Alle samlinger vil foregå på Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, Terningen Arena

Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studentene møter tre samlinger à to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, refleksjonsoppgaver, gjennomføring av samtaler og veiledning.

Alle samlinger vil foregå på Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, Terningen Arena

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

-          Kan redegjøre for teorigrunnlaget for Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for forskning som støtter effekt av Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for verdier og holdninger som ligger til grunn for Motiverende Intervju

-          Kjenner til hvordan metoden kan brukes i samtaler og i hvilke samtaler Motiverende Intervju er relevant å bruke

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten

-          kan anvende Motiverende Intervju i samtaler med bruk av empati, grunnleggende verdier/ holdninger, kommunikasjonsferdigheter og styring.

-          kan anvende Motiverende Intervju i arbeid med ambivalens og i arbeid med å fremkalle og forsterke ytringer som øker sannsynlighet for endring (forandringsprat).

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

-          kan bruke Motiverende Intervju i møte med mennesker som har behov / ønske om endringer i atferd eller livsstil.

-          kan vurdere å analysere egne ferdigheter i samtalen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

10500,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 9008