• Studiested:
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5
 • Søknadsfrist Ikke fastsatt enda
 • du jobber med pasienter og brukere til daglig
 • du ønsker å lære mer om sentral teorier innen helsepedagogikk
 • du ønsker å lære mer om praktisk pedagogiske virkemidler for bruk mellom pasient, bruker og pårørende

Kort om studiet

Helsepedagogikk handler om å forstå hva som fremmer læring og hva som kan være til hinder for læring hos pasienter og brukere.
Studiet gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud til personer med langvarig sykdom, funksjonsnedsettelser, helseutfordringer og deres pårørende, og trekke brukerkunnskap inn i pasient- og pårørende opplæring.

Formålet med studiet er å styrke studentens kompetanse i helsepedagogisk arbeid som en forutsetning for å kunne yte pasient og brukere veiledning og støtte til egen mestring. Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for helsepersonell som skal medvirke i lærings- og mestringstilbud der LMS sin arbeidsmåte ligger til grunn.

 

Under revidering

Studiet er under revidering for øyeblikket. studieplan som ligger ute er gammel studieplan som er utgangspunktet for revideringen.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte

 

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale teorier og metoder innenfor det helsepedagogiske rammeverk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet helsepedagogikk

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap innen helsepedagogikk i direkte praktisk- pedagogisk samhandling mellom pasient, bruker og pårørende.
 • kan vurdere og begrunne metoder og strategier i lys av helsepedagogisk kunnskap

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere pasient- og pårørendeopplæring (PPO) i gruppe i tråd med den nasjonale anbefalingen ”Standard metode”.
 • har kompetanse til å trekke brukerkunnskap inn i pasient- og pårørendeopplæring i det daglige møtet med pasienter, brukere og pårørende.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre helsearbeidere med bakgrunn i fagområdet og gjennom dialog og refleksjon bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

kommer i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak