Frivillighetsledelse
  • Studiested:
  • Varighet: 0,5 år
  • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 5
  • Søknadsfrist
  • Studiet øker kompetansen din innenfor frivillig arbeid med spesielt fokus på idrett og kultur
  • Gir formell kompetanse som leder
  • Tilrettelagt for deg som er eller ønsker å bli leder/tillitsvalgt/arrangør innenfor frivilligsektor

Kort om studiet

Alle med interesse for frivillig arbeid i samfunnet - med særlig fokus på idrett og kultur - og som ønsker en formell kompetanse som leder. Studiet er særlig tilrettelagt for deg som er - eller ønsker å bli - leder, tillitsvalgt og/eller arrangør innen frivillig sektor.

Faglig innhold:

• Norsk frivillighet i et historisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv

• Frivillighet - arrangementsfrivillighet innen idrett, kultur, events, hverdagsfrivillighet osv

• Motivasjon for frivillighet

• Ledelsesteori

• Ledelse av frivillige organisasjoner

Praktisk informasjon

Studiet er bygd opp av to dags-samlinger i tillegg til digitale arbeidsformer som leksjoner, diskusjoner, oppgaveinnlevering og kommunikasjon på e-læringsverktøyet Fronter. Nettstudiet gir nyttig og grunnleggende innføring i sentrale temaer innen ledelse av frivillighet. Studiet er fint å ta i forlengelse av vårt Trener 2 studie

Samlingsdato for høst 2016

1.samling: 16.september

2.samling:  januar/februar 2017

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte

 

Kunnskap

Kandidaten

-          Har kjennskap til dugnad som historisk og kulturelt fenomen

-          Har kunnskap om frivillighet i idrett, både hverdagsfrivillighet og arrangementsfrivillighet

-          Har kjennskap til frivilliges motivasjon for å bidra ved idrettsarrangement

Ferdigheter

Kandidaten

-          Kan løse oppgaver knyttet til ledelse innen frivillighet i lys av relevant teori

 

Generell kompetanse

Kandidaten

-          Kan reflektere over rollen som leder av frivillige under et arrangement og rollen som tillitsvalgt i en frivillig organisasjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. 

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

5800,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 9006