• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180
 • Søknadsfrist
* for noen søkere
 • Du er kreativ og datakyndig og vil arbeide med nyskaping
 • Du har interesse for tegning, konseptkunst og bevegelsesgrafikk
 • Du vil jobbe med spesialeffekter, 3D-modellering, 3D-animasjon og digital innholds-komposisjon

Kort om studiet

På studiet i Animasjon og digital kunst lærer du å skape en illusjon av liv og bevegelse. Du får mulighet til å velge fordypning enten innenfor animasjon og modellering eller digital kunst fra og med 3. semester. Studiet gir en omfattende innføring inn i mekanikken og anvendelser av modellering, animasjon og digital kunst. Du vil lære hvordan å bringe ideer til virkelighet ved å skape bevegelse og spesialeffekter for animerte historier, filmer, dataspill og reklamer. Du begynner å utvikle din kunstneriske visjon med grunnkurs i design, tegning, animasjon og produksjon. Fra andre studieår er det fordypningsemner der du kan velge mellom animasjon/3D-modellering eller digital kunst (blant annet konseptkunst og bevegelsesgrafikk).

Dette er et fremtidsrettet studium der du får utfordret kreativiteten din i grenseland mellom kunst og teknikk. Kreative arbeidsprosesser knyttet til ulike uttrykksformer gir deg kunnskap om forskjellige uttrykksmedier og designutvikling.

Studiet gir grunnlag for å jobbe som produksjons-artist som dataanimatør, web designer, konseptkunstner. Studiet gir deg muligheten til å studere videre i inn- eller utland og spesialisere deg ytterligere innenfor et fagfelt. 

Det forventes at studentene har egen bærbar pc i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av pc og programvare. Systemkravene for PC finner du her. 

Hvorfor ta studiet på Hamar?

Du kan forvente en utdanning som vil gi deg en mulighet til å utvikle digitale innholdskomponenter til bruk i film, dataspill og visualiseringsprosjekter generelt, både innenfor læring, underholdning og informasjon. Du vil være forberedt for stillinger som støtter den økende etterspørselen etter visuelle produksjoner, programvare og grensesnitt som brukes i bedrifter.

På Campus Hamar finnes det et stort tverrfaglig utdanningsmiljø innenfor animasjon og digital kunst, og spillteknologi og simulering. Du vil få mulighet til å jobbe i tverrfaglige team med studenter fra andre relevante studier.

Showcase - studentarbeider

HIHM Showcase 2013

Poenggrense ved forrige opptak

Førstegangsvitnemålskvote

37,4

Ordinær kvote

40,2

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i digital kunst

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i animasjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner innenfor fordypning i animasjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til den historiske utvikling bak dagens animasjonsformer, digitale kunstuttrykk og medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om 2D- og 3D-Animasjon knyttet opp mot film, spill og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om 3D-modellering og rigging for produksjon av innholdskomponenter til film, spill og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om produksjon knyttet til kunstrelaterte digitale og interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til estetiske kunst- og interaktive produkter
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for animasjon og digital kunst, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori innenfor design, tegning, modellering, komposisjon, dramaturgi, enkel lydsetting og videoredigering, 3D-modellering og 2D og 3D animasjon
 • kan beherske designprosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid som ligger til grunn for animasjonsproduksjon og interaktive estetiske produksjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet profesjonelt aktuelt fagstoff
 • kan beherske kritisk tenkning, fagspesifik logikk, kommunikasjon og problemløsing
 • kan arbeide skapende med  kunstfag/animasjon i problemløsning

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap 
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres 
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Fullført studium gir tittelen Bachelor i Animasjon og digital kunst.

Studiet er en grunnutdanning som går på heltid over 3 år.

Utveksling

Det er lagt til rette i studieplanen for studieopphold  i utlandet i 3. og eventuelt 4. semester. Studieoppholdet må være godkjent av høgskolen, slik at emnene kan innpasses i studiet. Høgskolen i Hedmark har relevante utvekslingsavtaler med University of Wales Trinity Saint David i Wales og VIA University College i Danmark. For utvekslingsmuligheter ved andre institusjoner vennligst kontakt internasjonalt kontor.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

bard.gunnerud@hihm.no

Bård Gunnerud

Studieleder IGA

Solveig Westerheim

Seniorkonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
209 183