Ved Høgskolen i Hedmark gjelder følgende frister:

 1. februar

 

 

Lokalt og nasjonalt opptak

 

Åpnes for søking 

 

1.mars

 

 

 

 

Lokalt opptak

Nasjonalt opptak

 

 

 

Ordinær søknadsfrist (for studier som starter høstsemesteret)

Søknadsfrist for følgende grupper:

 

15.april

 

Nasjonalt opptak

 

Ordinær søknadsfrist (for alle som ikke faller inn under 1.mars-fristen)

 

 1.juli

 

Lokalt og nasjonalt opptak

 

 Frist for ettersending av søknadsdokumentasjon for avgangelever/avgangsstudenter vår 2016

 

 1.sept

 

 

Lokalt opptak

 

 Søknadsfrist for videreutdanningene: Anestesi-, Intensiv- og Operasjonssykepleie (studiestart januar 2017)

 

 1.okt

 

Lokalt opptak

 

Ordinær søknadsfrist for studier som starter januar/vår 2017

 

Øvrige frister for det nasjonale samordnede opptaket.

Publisert: . Sist endret: .